Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Yπ. Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

CV


Eπικοινωνία:

Aνάφης & Αγίων Αποστόλων, 141 21 Ηράκλειο Αττικής email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη συγγραφή συλλογικού τόμου στο πλαίσιο της δράσης «Στέλνουμε μήνυμα – Αναλαμβάνουμε δράση: Μειώνω τα Απορρίμματα – Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω: Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) προτίθενται να συνεργαστούν για την έκδοση συλλογικού τόμου, όπου οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παραπάνω δράση θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές τους. Ο εκδότης του τόμου θα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Επιμελητές του τόμου θα είναι οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και Β΄ Αθήνας Βέρα Βορύλλα και Δημήτριος Γκότζος.
Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που συμμετείχαν στην παραπάνω δράση και  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγγραφή του παραπάνω συλλογικού τόμου παρακαλούνται όπως:
· Μελετήσουν τις επισυναπτόμενες οδηγίες συγγραφής και βιβλιογραφικών αναφορών
· Εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας http://tinyurl.com/sullogikostomos Υποβάλουν το κείμενό τους μέχρι τις 20-6-2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com


Προσεχή επιμορφωτικά σεμινάρια & εκδηλώσεις

Ενημέρωση για τα προσεχή προγραμματισμένα σεμινάριά μας και εκδηλώσεις μας (ο κατάλογος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα μας διοργάνωση ή εκδήλωση που συμμετέχουμε ως συνεργαζόμενος φορέας)


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ολοκλήρωση και Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τo έγγραφο υπ΄ αρ. πρωτ. 4046/18-5-2017  της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας, παρακαλούνται:

α) Οι Διευθυντές/-τριες, Προϊστάμενοι/-νες των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής ολοκληρωμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στη σχολική τους μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017.
β) Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) ως συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
 • Για κάθε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να συμπληρωθεί ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο. 
 • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα
Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Με νεότερο έγγραφο θα ενημερωθείτε για την έκδοση των Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί, αν επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας Ανάφης 4 & Αγ. Αποστόλων 14121 Ηράκλειο Αττικής ή στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, Μεσογείων 448, 3ος όροφος, 15342 Αγία Παρασκευή, μέχρι τη Δευτέρα 10/7/2017 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com

To υλικό από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα λάβουμε σε ηλεκτρονική μορφή  θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο "Περιβαλλοντικές Εκπαιδευτικές Καινοτομίες" Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνει ηλεκτρονική ανάρτηση του υλικού σας παρακαλώ όπως το αναφέρετε κατά την υποβολή του. 

Για να συμπληρώσετε τις φόρμες καταγραφής ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή (πατήστε πάνω στην εικόνα κάθε φόρμας).

      


  Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Πρόταση θεραπείας της μη αναφοράς της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και σε θέσεις Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων ως διδακτικής

  Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΕΚΠΕ

  Παραθέτουμε την υπ' αρ. πρωτ. 30/22-5-2017 επιστολή της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 


  Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» διαπιστώσαμε ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) η υπηρεσία σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν λογίζεται ως διδακτική.
  Θεωρούμε τη διάταξη αυτή εντελώς άδικη και διαμαρτυρόμαστε εντόνως.
  Προτείνουμε δε τη θεραπεία – διόρθωσή της  για τους εξής λόγους:
  Α) Σχετικά με την υπηρεσία σε ΚΠΕ
  Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ν. 4327/2015 για την Επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης ρητά αναφέρεται ότι η προϋπηρεσία σε ΚΠΕ λογίζεται ως διδακτική. Η ίδια αναφορά υπάρχει και στον υπό τροποποίηση ν. 3848/2010.
  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΥΑ (ΦΕΚ B 1981/2011) για τη στελέχωση και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ: «Η υπηρεσία σε ΚΠΕ προσμετρείται ως διδακτική, σε τύπο Σχολικής Μονάδας αντίστοιχης με την οργανική θέση του εκπαιδευτικού» και περιγράφεται ως εξής:
  «Τα ΚΠΕ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών και των σχολικών αργιών. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ωράριο 8.00 − 15.00 καθημερινά κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το ΚΠΕ. Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογισμός των διδακτικών ωρών γίνεται βάσει της προϋπόθεσης για ταυτόχρονη απασχόληση δύο εκπαιδευτικών, ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες με χρησιμοποίηση του αναγκαίου και διαθέσιμου οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η απασχόληση τρίτου εκπαιδευτικού ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση εργασίας πεδίου, η οποία είναι και αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες».
  Αντίστοιχη περιγραφή των καθηκόντων των εργαζομένων στα ΚΠΕ, αλλά και προσδιορισμός της υπηρεσίας σε ΚΠΕ ως διδακτικής υπάρχει και σε παλιότερες ΥΑ για τη στελέχωση των ΚΠΕ. Ενδεικτικά: ΦΕΚ Β 856/2006, ΥΑ 87094 /Γ7/30-8-2004, ΥΑ 57905/Γ2/4-6-2002 κ.λπ.
  Συνεπώς, κάθε εκπαιδευτικός που  έθεσε υποψηφιότητα και υπηρέτησε σε ΚΠΕ γνώριζε ότι η υπηρεσία του προσμετρείται ως διδακτική με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
  Πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς δεν λογίζεται ως διδακτική η υπηρεσία των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ όταν οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ όπως και οι συνάδελφοι τους των σχολικών μονάδων, των ΣΔΕ, των δημόσιων ΙΕΚ και των ΑΕΙ διδάσκουν:
  i) σε μαθητές/σπουδαστές όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης
  ii) σε εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας
  iii) σε πλαίσιο και μεθοδολογία που το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει
  iv) με προσδιορισμένο διδακτικό ωράριο σε εβδομαδιαία βάση
  Οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ίσης αντιμετώπισης ως προς το θέμα της διδακτικής προϋπηρεσίας;
  Ο διαχωρισμός που επιχειρείται στο σχέδιο νόμου και η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων ομάδων επαγγελματιών αντιβαίνει με όσα ορίζονται στο Σύνταγμα, άρθρο 4 (Ισότητα των Ελλήνων) και άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία).
  Για τους Υπεύθυνους των ΚΠΕ η προϋπηρεσία στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου μοριοδοτείται και ως καθοδηγητική. Για τα υπόλοιπα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, που έχουν κριθεί για τις θέσεις τους με τα ίδια κριτήρια των Υπεύθυνων, τι είναι; Διδακτική δεν είναι, καθοδηγητική δεν είναι, διοικητική δεν είναι, τότε τι είναι;
  Επίσης, αντιβαίνει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων η αιτιολόγηση των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ως διδακτικής προϋπηρεσίας από την ίδια την πραγματικότητα. Η μητρότητα μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ που καθημερινά διδάσκουν, όχι; Για κοινωνικούς λόγους να γίνει δεκτή η ορθότητα της μοριοδότησης της μητρότητας, αλλά την ίδια στιγμή καθίσταται ακόμη πιο άδικο να μην αναγνωρίζεται η διδασκαλία αυτών που στην κυριολεξία την ασκούν πραγματικά.
  Τέλος, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου φαίνεται να τιμωρείται η ποιοτική διδασκαλία, αφού δεν θεωρείται ως διδακτική η προϋπηρεσία που εκ του θεσμικού πλαισίου της έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά: συμμετοχική, συνεργατική, ενεργή, βιωματική, πολυμεσική, βασίζεται στη συνδιδασκαλία κ.λπ.

  Β) Σχετικά με την προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων  δεν προσμετρείται  ως διδακτική η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων άλλων εκπαιδευτικών δομών που υπάγονται διοικητικά στις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  Σας επισημαίνουμε το σχετικό εδάφιο το οποίο περιλαμβάνεται στην Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/2012) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». Στην εν λόγω Υ.Α. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική».
  Καθώς επίσης,  σύμφωνα με τον ν.4327/2015 προβλέπεται ως διδακτική υπηρεσία: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
  Συνεπώς, βάσει της Υ.Α.92998/Γ7/10-8-2012(ΦΕΚ 2314/2012) και τον ν.4327/2015 πραγματοποιήθηκαν οι επιλογές και οι τοποθετήσεις των Διευθυντών Σχολείων και των Υπευθύνων (Π.Ε., Α.Υ.,Π.Θ. και Σχολ. Δραστηριοτήτων) από το 2012 μέχρι σήμερα και με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήμερα στη θέση Υπευθύνου, επέλεξαν την επαγγελματική τους πορεία.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και/ή προσθήκες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσμέτρηση της υπηρεσίας των ως άνω Υπευθύνων ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.

  Γ) Σχετικά με την μοριοδότηση
  Προτείνουμε την τήρηση της μοριοδότησης που υπάρχει στο ν. 4327/2015 για την προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΚΠΕ και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  Κύριε Υπουργέ
  Με βάση όσα εκθέσαμε ανωτέρω προτείνουμε τη σχετική θεραπεία-διόρθωση   στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και της προϋπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως διδακτικής.
  Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 


  Με εκτίμηση 
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Η Γενική Γραμματέας                                      Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

  Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                   Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.


  Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» στις 10-6-2017 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

  Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολιτικο παρκο τριτσηΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας προτίθεται να συμμετέχει στη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρες 9.00 - 15.00. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον. Η αναλυτική περιγραφή και το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 46/8-5-2017 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.

  Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω σεμινάριο παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/mitropolitikaparka  μέχρι την Τρίτη 23/5/2017. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
  Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν, θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.

  Σχετ.:  Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3898/12-5-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας  Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

  1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας – Δημοτικού 2017: 28/05/2017


   Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον  1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2017, για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ως εξής: 

  Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Δευτερεύων σκοπός είναι η προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για να συμμετάσχουν αργότερα στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας – Διαστημικής, που εδώ και 22 χρόνια διενεργεί η Εταιρεία μας τόσο για το Λύκειο, όσο και για το Γυμνάσιο.Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο edu.ellak.gr  

  Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

  Κ.Π.Ε. Ελευσίνας: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις» στη Μεγαρίδα 30/6/2017 ως 4/7/2017

  Αποτέλεσμα εικόνας για μεγαρα αττικηςΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας στο πλαίσιο της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» υποέργο 3, άξονας προτεραιότητάς 6, προτίθεται να οργανώσει, σε συνεργασία με το Δήμο Μεγαρέων κατόπιν αιτήματός του, πενθήμερο  Θερινό Σχολείο με θέμα  «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις».
  Στο Θερινό Σχολείο μπορούν να συμμετέχουν 40 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Στην  επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

  Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 48/15-5-2017 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.