Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Yπ. Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

CV


Eπικοινωνία:

Mεσογείων 448, 153 42 Αγία Παρασκευή

τηλ. 2106392249

email: perivallontikh@dipevath.gr

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄και Γ΄ Αθήνας, Πειραιά και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με θέμα τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5), 18-19/2


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄ και Γ΄ Αθήνας, Πειραιά και τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σεμινάριο με θέμα:
«Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)»
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ AIRUSE, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη»  Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις  ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:

Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου

Δρ. Ευαγγελίας Διαπούλη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Δρ. Μαρίας Γκίνη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά:
  • στους στόχους του προγράμματος,
  • στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα.
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο
  • στις κύριες πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα
  • στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης, για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αγία Παρασκευή και τη Φιλοθέη: Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε αμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και το εργαστηριακό τμήμα του σεμιναρίου για τη Δνση Π.Ε. Β΄Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας,  Μεταξά Ανδρέα 7, Φιλοθέη, στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μοιραστούν στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι αντιμετώπισης κλπ).

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις διαλέξεις που θα γίνουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου. Συνεπώς η προσέλευση κατά την πρώτη ημέρα είναι ανοιχτή σε όλους/-ες τους εκπαιδευτικούς.Για το εργαστήριο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν 14 εκπαιδευτικοί (7 τακτικοί και 7 αναπληρωματικοί αυτών).Κατά την επιλογή θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά με θεματολογία συναφή με το θέμα του σεμιναρίου.
Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα : http://tinyurl.com/somatidia


Σχετ.: 'Εγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 1082/8-2-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18/02/2016, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
17:00-17:15
Καφές
17:15-17:30
Χαιρετισμοί Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δ. Γκότζος, Β. Κιούπη, Ε. Νιάρχου, Ι. Ντίνου, Β. Πετρίδου)
Κ. Ελευθεριάδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το έργο AIRUSE
17:30-17:40
Σύντομη περιγραφή του έργου LIFE11/ENV/ES/584 AIRUSE, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17:40-18:10
Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα), Μ. Γκίνη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
18:10-18:30
Συγκεντρώσεις και χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 & PM10 στην Αθήνα, Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
18:30-18:45
Διάλειμμα - Καφές
18:45-19:00
Συμμετοχή πηγών στη διαμόρφωση των επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων στην Αθήνα, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:00-10:15
Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων από την καύση βιομάζας, Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:15-19:40
Συνεισφορά της κυκλοφορίας οχημάτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών ελέγχου, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:40-20:00
Συζήτηση

19/02/2016, 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας, Φιλοθέη,
17:00-17:15
Καφές
17:15-18:30
Επίδειξη χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού: Μοντέλα πρόγνωσης της κίνησης των αέριων μαζών - Αναγνώριση επεισοδίων μεταφοράς σκόνης από την Αφρική
18:30-18:45
Διάλειμμα - Καφές
18:45-19:45
Επίδειξη χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού: Εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – Παρουσίαση αποτελεσμάτων για την Αθήνα
19:45-20:00
Συζήτηση


Διήμερο σεμινάριο με θέμα «Το χαμένο παρελθόν, συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών» στις 18 & 19 Μαρτίου 2016

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας στα πλαίσια του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να οργανώσει σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Β΄& Γ΄ Αθήνας και Αν. Αττικής και Β/θμιας Β΄& Γ΄ Αθήνας, επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο στις 18 & 19 Μαρτίου 2016 με θέμα: «Το χαμένο παρελθόν, συναντά το σήμερα. Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοβιοποικιλότητα σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιοποικιλότητα των ειδών».

Περισσότερες πληροφορίες για τη στοχοθεσία και το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιέχονται στο έγγραφο υπ’ αρ.πρωτ. 15/5-2-2016 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν 20 εκπαιδευτικοί (10 τακτικοί και 10 αναπληρωματικοί αυτών). Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα συναφές με τη θεματολογία του σεμιναρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/-νες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 16/2/2016

 http://tinyurl.com/palaioperivallon

Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλούν οδηγίες πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 1081/8-2-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ ΑθήναςΔευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Θ.Δ.: Φύση χωρίς Σκουπίδια" 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Η μουσική των παλιών μετάλλων»

Από το δικτυακό τόπο "Περιβάλλον και Παιδεία" της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής κ. Αλεξάνδρας Τσίγκου
φχσ
Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης στα πλαίσια του εγκεκριμένου δικτύου «ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» το οποίο συντονίζουμε, διοργανώνουμε το 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Η μουσική των παλιών μετάλλων» το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη (οδός Πειραιώς).
Το συνέδριο απευθύνεται μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ’ όλη την Ελλάδα και έχει στόχο να δώσει φωνή στους μαθητές-αυριανούς πολίτες να παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν υλοποιήσει στα πλαίσια των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων. Παράλληλα με τις ανακοινώσεις, θα υπάρξει έκθεση κατασκευών από παλιά μεταλλικά αντικείμενα ή/και  τα εξαρτήματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση 

Κ.Π.Ε. Αρχανών: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Τριήμερο Σεμινάριο του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, στα πλαίσια του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία" στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α.Π. Κ1/200789/10.12.2014 και Α.Π. Κ1/164742/16.10.2015), διοργανώνει τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο: "Τουρισμός και Περιβάλλον: Στους δρόμους του νερού". 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου, το Σάββατο 19 Μαρτίου και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρχανών (Παλιό Κτήριο Δίας, Αρχάνες) και στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ Αρχανών. Η έναρξη του σεμιναρίου είναι στις 16:00 της Παρασκευής  και η λήξη του στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 80 εκπαιδευτικούς της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 17/5-2-2016 του Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακαλούνται όπως αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikh@dipevath.gr μέχρι την Τρίτη 16/2/2016. Παρακαλούμε να μην αποσταλεί καμία αίτηση με φαξ.


Υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) (http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 υποστηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών:1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω του δικτυακού τόπου http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/ (Ενότητες: Κείμενο του ΧάρτηΠώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης).
2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά κειμένου του Χάρτη.
3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis

4. Έγκριση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/form.html) στο δικτυακό τόπο της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Εarth Charter Hellas).
5. (Προαιρετικά) Ενημέρωση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του/της Διευθυντή/-τριας, Προϊσταμένου/-νης και του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας σχετικά με τα παραπάνω και τη δυνατότητα έγκρισης του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) από το σύνολο της σχολικής μονάδας μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας (http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/form.html) με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.
6. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.
7. (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους.
Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikh@dipevath.gr ή/και να ζητήσετε συνάντηση με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πληρέστερη ενημέρωση.
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.
Τέλος μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις από υλοποιημένα προγράμματα με βάση τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο ιστολόγιο των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (http://kainotomoume.blogspot.gr/) στο θεματικό άξονα «Καταστατικός Χάρτης της Γης», που έγιναν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: με θέμα: «Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 10071/12-11-2015 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας 


Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Ημερίδα για τη "Σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας στα σχολεία στη Μεσόγειο"

Εικόνα3

Ανακοίνωση ημερίδας Η Ομάδα Ερευνών Κτηριακού Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και   το πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σας, οργανώνουν ημερίδα με θέμα:«Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση  Ενέργειας στα Σχολεία στη Μεσόγειο»Τόπος και χρόνος.

Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  22  Φεβρουαρίου 2016, στο κτίριο της Ελληνικής Εταιρείας,   Τριπόδων 28,  Πλάκα,  16.30-20.15

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του προγράμματος "Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο" 


Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής: Ημερίδα «Το Παραμύθι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Η ημερίδα αφορά τα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στις 6:00 μμ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Έλλης 19, Δάφνη, 2109711678) με θέμα «Το Παραμύθι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Θα λειτουργήσουν δύο παράλληλα εργαστήρια με τα παρακάτω θέματα και τους αντίστοιχους συντονιστές:
1) «Το λαϊκό παραμύθι μέσα από τις παραλλαγές του: Από την «μοναδικότητα» της καταγραφής στην πολλαπλότητα της υπόθεσης» με τον κ. Δημήτρη Προύσαλη
(Η μορφή των λαϊκων παραμυθιών δεν παγιώνεται στις τυπωμένες εκδοχές των συλλογών αλλά ακολουθεί ένα αέναο ταξίδι αφηγηματικών μεταφορφώσεων. Τι είναι μια παραλλαγή, ποια τα όριά της και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Με ποια μυστικά και  διαδικασία μπορούμε να φτιάξουμε την παραλλαγή μιας λαϊκής ιστορίας περπατώντας στα μονοπάτια των παλιών παραμυθάδων; )  και
2) «Όταν ένα λαϊκό παραμύθι ρίχνει τα δίχτυα του στη θάλασσα, πόσο ανακατώνει τα νερά και πόσα ψάρια πιάνει;» με τις κυρίες Χρυσαφία (Φαίη) Λάμπρου και Ιωάννα Φώκου.
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής